Yazdır

Giriş Çıkış Kontrol Sistemleri

Transvaro giriş çıkışın kontrollu olmasını istediğiniz tek ya da çok sayıdaki geçiş noktasında tam ve yaygın uygulama olanağı bulunan Giriş - Çıkış Kontrol Sistemleri'ni gereksinimleriniz doğrultusunda hizmetinize sunuyor.

  • Giriş Çıkışta güvenlik kontrolu yapmak,
  • Belli mekanlara giriş çıkışı sınırlandırmak,
  • İstenmeyen kişilerin giriş çıkışını yasaklamak,
  • Giriş çıkış sayımı yapmak, istatistiksel bilgi toplamak,
  • Personelin mesai ve devam takibini yapmak ve gerektiğinde bordro işlemini yapmak istiyorsanız Giriş - Çıkış Kontrol Sistemlerini tercih etmelisiniz.

Binaların giriş çıkışında, kartlı, biometrik, tuşlu sistemlerden en uygun olanı tercih edilerek kontrol ve güvenlik sağlanabilir.

Kartlı sistemler, manyetik olduğu gibi yaklaşım esaslı, radyo frekansı ile çalışan seçeneklerden oluşur. Tuşlu sistemler ise, programlanan şifrenin doğru olarak tuşlanması ile giriş çıkışa izin verir.

Kartlı ve tuşlu sistemlerin bir araya gelmesinden oluşan sistemler ise, kartınızın istenmeyen kişiler tarafından kullanılmasını engelle­yerek iki aşamalı güvenlik sağlar. Biometrik sistemler ise, giriş çıkışı onaylayan kişilerin seslerine, parmak veya el izlerine, göz tabaka yapısına karşı duyarlıdır. Onaylanan kişilerin giriş ve çıkışlarını olanaklı kılar.

Ayrıca giriş çıkışın güvenli ve düzenli hale gelebilmesi için bina giriş çıkışında kullanılacak "Turnike Sistemleri" ni Transvaro gereksinimlerinize göre tasarlayarak, uygular. Bina içi Turnike Sistemleri alçak veya yüksek iç dekorasyona uyumlu, estetik görünümlü bariyerler kullanılarak, giriş ve çıkışta kontrol ve güvenlik olanağı yaratırlar.

Otoparklarda ise, kartlı, butonlu, uzaktan kumandalı bariyer sistemlerinden mekana uygun olanı seçilerek giriş çıkışlarda kontrol sağlanabilir.

Güvenlik ve kontrol için en etkin yöntemlerden biri olan Giriş - Çıkış Kontrol Sistemleri, Turnike ve Otopark Bariyer Sistemleri Transvaro'nun hizmet anlayışı ile birlikte sorunsuz çözüme ulaşır.

Kartlı Giriş Çıkış , El Tanıması, Panel, İris Tanıma sistemleri
Boy Turnikesi, Turkine